STOWARZYSZENIE ” JEDYNKA „

 

 

 

   3 marca w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Jedynka”. Stowarzyszenie zostało powołane na rzecz rozwoju ZSO nr 10. Ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia: zarząd i komisja rewizyjna.

 

 

 

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Marek Bieniek

 

 

Wice prezes –  Ewa Sobota 

Skarbnik – Katarzyna Puka

Członek – Grzegorz Buława 

Członek – Adam Dziedzic 

Członek – Małgorzata Winiarczyk Górecka 

Członek – Wojciech Dutka 

Członek – Tomasz Pyzik 

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – Małgorzata Konior

Członek – Dorota Majewska 

Członek – Zbigniew Gawron